Psychomotor development of preschoolers with speech pathologies by means of art therapy techniques

  • Svetlana Arkhipova Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia.
  • Olga Lazutkina Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia.

Resumo

The article examines the concepts of “psychomotorics” and “psychomotor development” and gives their characterization in preschoolers with speech pathologies, as well as analyzes art therapy technologies as an instrument for psychomotor development of children in this group. The goal of the study is to develop the organizational and methodical aspects of the psychomotor development of preschool children with speech pathologies by means of art therapy technologies. The research is founded on the general scientific research methods of analysis, synthesis, comparison, and generalization, as well as a pedagogical experiment (ascertaining, formative, and control) and empirical data analysis. The data obtained in the study are processed in Excel by mathematical statistics methods. The data obtained in the course of the study give evidence of the positive dynamic of the psychomotor development of preschoolers with speech pathologies after the experimental work with the use of art therapy technologies. Research data confirms that specially organized work with the use of art therapy technologies allows increasing the level of psychomotor development in children with speech impairments. The developed materials can be used by teachers of preschool educational organizations to improve the level of psychomotor development of preschoolers with speech pathologies by means of art therapy techniques.

Biografia do Autor

Svetlana Arkhipova, Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia.
Olga Lazutkina, Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia.

Referências

Arkhipova, S. V., & Podshivalova, M. S. (2020). Osobennosti psikhomotornogo razvitiia doshkolnikov s obshchim nedorazvitiem rechi [Features of psychomotor development of preschool children with general underdevelopment of speech]. Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Humanitarian Sciences, 10(2), 46–49. https://doi.org/10.37882/2223-2982.2020.10-2.02
Arkhipova, S. V., & Podshivalova, M. S. (2021a). Development of psychomotor functions in preschoolers with intellectual disabilities by means of corrective rhythmics. Propositos y Representaciones, 9(SPE2), e984. https://doi.org/10.20511/PYR2021.V9NSPE2.984
Arkhipova, S. V., & Podshivalova, M. S. (2021b). Primenenie korrektsionno-razvivaiushchikh tekhnologii v protsesse razvitiia psikhomotornykh funktsii u doshkolnikov s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorovia [Application of correctional and developmental technology in the development of psychomotor functions in preschool children with disabilities]. Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Humanitarian Sciences, 1, 41–46. https://doi.org/10.37882/2223-2982.2021.01.02
Bekhterev, V. M. (1991). Obektivnaia psikhologiia [Objective psychology]. Moscow: Nauka, 475 p.
Bezborodova, M. A. (2019). Metodiki diagnostiki psikhomotornogo razvitiia shkolnikov i doshkolnikov: Uchebnoe posobie [Diagnostic techniques for the psychomotor development of schoolchildren and preschool children: A training manual]. Moscow: MSPU, 68 p.
Davydova, G. N. (2008). Plastilinografiia dlia malyshei [Plasticine art for kids]. Moscow: Skriptorii, 48 p.
Dudev, V. P. (2020). Psikhomotorika detei s ogranichennymi vozmozhnostiami zdorovia: Uchebnoe posobie [Psychomotor skills of children with disabilities: Textbook]. Barnaul: AltSPU, 360 p.
Gurevich, M. O., & Ozeretskii, N. I. (1930). Psikhomotorika [Psychomotorics]. Moscow: Gosudarstvennoe meditsinskoe izdatelstvo, 72 p.
Kononova, E. A. (2015). Osnovy razvitiia psikhomotoriki u doshkolnikov [Fundamentals of psychomotor development in preschool children]. Nauka i obrazovanie: otkrytiia, perspektivy, imena, 2. Available: http://nauobraz.esrae.ru/36-166
Lopatina, L. V. (2003). Izuchenie i korrektsiia narushenii psikhomotoriki u detei s minimalnymi dizartricheskimi rasstroistvami [Study and correction of psychomotor disorders in children with minimal dysarthric disorders]. Defektologiia, 5, 45–51.
Morozova, I. S., & Garusova, O. M. (2016). Psikhomotornoe razvitie doshkolnikov: Tsikl zaniatii [Psychomotor development of preschool children: A series of classes]. Moscow: National book center, 96 p.
Mukhina, S. N. (2017). K probleme razvitiia psikhomotornoi sfery detei v sovremennom doshkolnom obrazovanii [On the problem of development of the psychomotor sphere of children in modern preschool education]. Preschool Education Today. Theory and Practice, 1, 22–26.
Nikandrov, V. V. (2004). Psikhomotorika: Uchebnoe posobie [Psychomotorics: Textbook]. Saint Petersburg: Rech, 104 p.
Pavlov, I. P. (2019). Izbrannye trudy po fiziologii vysshei nervnoi deiatelnosti [Selected works on the physiology of higher nervous activity]. Saint Petersburg: Lenaid, 256 p.
Platonov, K. K. (1986). Struktura i razvitie lichnosti: Psikhologiia lichnosti [Structure and development of personality: Psychology of personality]. Moscow: Nauka, 256 p.
Sechenov, I. M. (2019). Fiziologiia nervnoi sistemy [Physiology of the nervous system]. Moscow: Iurait, 330 p.
Sirotiuk, A. L. (2009). Uprazhneniia dlia psikhomotornogo razvitiia doshkolnikov: Prakticheskoe posobie. [Exercises for psychomotor development of preschool children: A practical guide]. Moscow: Arkti, 60 p.
Susanina, I. (2007). Vvedenie v art-terapiiu: Uchebnoe posobie [Introduction to art therapy: Textbook]. Moscow: Kogito-tsentr, 95 p.
Volkova, L. S., & Shakhovskaia, S. N. (1998). Logopediya. Uchebnik dlya studentov defektologicheskikh fakul'tetov pedagogicheskikh vysshikh uchebnykh zavedeniy [Logopedia: Textbook for students of defectology faculties of pedagogical universities]. Moscow: Vlados, 680 p.
Voroshnina, O. R., & Plotnikova, T. V. (2010). Psikhomotornoe razvitie i fizicheskoe vospitanie detei 5–7 let s tiazhelymi narusheniiami rechi [Psychomotor development and physical upbringing of 5-7-year-old children with severe speech impairments]. Logoped, 4, 31–37.
Zagrevskaya, A. I., Sosunovsky, V. S., & Zalmezh, T. N. (2018). Psychomotor features in preschool children. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and education], 23(5), 13–21. https://doi.org/10.17759/pse.2018230502
Publicado
2022-01-29
Como Citar
Arkhipova, S., & Lazutkina, O. (2022). Psychomotor development of preschoolers with speech pathologies by means of art therapy techniques. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 15(34), e17214. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17214